Všeobecná pravidla soutěží Kámoška.cz

  1. Informace o výhercích soutěží budou zveřejněny po ukončení na stránkách jednotlivých soutěží respektive webu www.kamoska.cz
  2. Každé soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze jednou, přičemž do slosování o výhru jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku/otázky. Pokud se soutěž skládá z více na sobě nezávislých kolech, může se soutěžící zúčastnit každého z nich.
  3. Výherci jsou informováni o výhře a způsobu předání výhry e-mailem či telefonem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže. Z tohoto důvodu je nutné při vyplňování soutěžního formuláře zadat pravdivé údaje a funkční kontakt. Nepovede-li se výherce kontaktovat mailem či telefonem do 3 dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá.
  4. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění. Vymáhání výhry soudní cestou není možné.
  5. Server Kámoška.cz si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit.
  6. Účast v soutěžích je dobrovolná a uživatel svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  7. Server Kámoška.cz si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Ponecháním zaškrtnuté volby “Posílejte mi prosím na email informace o nových soutěžích a akcích Kámoška.cz” dáváte prokazatelný souhlas pro příjem informačních zpráv serveru dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.)

Příjem zpráv můžete kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu v přijatém mailu.

Ponecháním zaškrtnuté volby zmiňující se o zařazení e-mailové adresy do mailingu partnera soutěže dáváte prokazatelný souhlas pro příjem informačních zpráv serveru partnera dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.). Příjem zpráv se poté ruší přímo u partnera soutěže.

Seznam všech soutěží Kámoška.cz

Kámoška.cz na Facebooku

Sleduj náš magazín také na Facebooku, kde vždy najdeš ty nejnovější články, trendy, zajímavosti a soutěže o ceny.