Sex a vztahy

Sex jako platidlo nebo romantické porozumění?

Na sex se dá nahlížet z mnoha různých pohledů a stejně tak se dá o něm i mluvit z různých stanovisek. Víš, jaká všechna to jsou?

Sex nemusí vždycky být jen sex

Sex zasahuje mnoho sfér našeho života. Nelze se na něho dívat jen jako na akt lásky mezi dvěma lidmi – s jistým odstupem totiž můžeš zjistit, že sex má mnoho rovin. A každá ta rovina je jiná, odlišná. Každý na toto milostné souznění nahlíží z jiného hlediska. Je to v podstatě tak, jak to cítí každý z nás – pro někoho je sex jen prostředkem, aby něco získal (viz zlatokopky), pro někoho se jedná o souznění dvou duší. Jaké jsou tedy všechny způsoby, jak se dá o sexu mluvit?

Různorodé roviny

Biologická rovina – Sex je v podstatě jen páření za daným účelem. Jedná se o pud předat své genetické informace dále.

Ekonomická rovina – Sex je jen ocenění za dosažené nějakého cíle. Manželství a prostituce jsou jen transakce – sex je za určitou finanční odměnu. Něco za něco.

Genderová rovina – Díky sexu se žena cítí jako žena a muž jako muž. Jedná se tedy o naplnění rolí.

Společenská rovina – Ta nahlíží více na bezprostřední situaci, která zrovna je. Ohlíží se na naše vrstevníky, věk, lidé stejného smýšlení – sex nám má zajistit navázání vztahů.

Etická rovina – Na sex se nahlíží z hlediska toho, co je dobré a co je špatné. Za jakých okolností je dobré či špatné to či ono. Na všechno jsou totiž jistá etická pravidla.

Historická rovina – Dívá se na sex z hlediska doby. To znamená, že porovnává to, za jakých okolností docházelo k sexu dříve a jak to všechno probíhá dnes. Např. dříve byly nevěsty vždy panny, dnes je možný i sex na prvním rande.

Psychologická rovina – Každý máme ve společnosti svou roli, stejně tak, jako každý máme svou vlastní identitu. A to se projevuje v našem sexuálním životě. Je to podobné jako hraní genderových rolí.

Sociologická rovina – Záleží na naší kultuře, společnosti, ve které jsme vyrostli. Jinak se dá na sex dívat ve Spojených státech, jinak např. v Dánsku.

Individuální rovina – Jedná se o naplňování našich individuálních potřeb. Sex je jen uspokojování našeho chtíče.

Mravní rovina – Naše osobní nahlížení na to, co je a co není v sexu správné. Toto jsou naše osobní hodnoty.

Osobní rovina – Ta se skládá z toho, co už jsme zažili. Pokud byl např. někdo znásilněný, jistě se na sex bude dívat jinak, než ten, kdo nebyl. Patří sem naše zkušenosti a osobní traumata.

Vztahová rovina – Sex je vyústění vzájemného porozumění mezi partnery.

Fyzikální rovina – Pozice těl, uvědomování si svého pohlaví a svého těla. Jedná se jen o fyzický proces mezi dvěma těly.

Teologická rovina – Sex znamená naplnění víry, potvrzení posvěceného svazku. Je jedno, o jaké náboženství se jedná, jde o splnění naší náboženské úlohy či povinnosti.

Familiární rovina – Projevuje se zde to, co jsme se naučili doma. Jestli se rodiče neustále hádali nebo naopak se od sebe nemohli odtrhnout, apod. I tak se vyvíjí náš vztah k sexu.

Záleží na tom druhém

Vždycky by sis měla uvědomit, s kým o sexu mluvíš, protože ne všem vyhovuje jedna a též rovina. Budeš-li mluvit s někým pobožným, musíš svůj jazyk pro to také upravit. Záleží na tom druhém, na jeho věku, na jeho zkušenostech, na jeho postoji. Vždycky tedy k otázce přistupuj opatrně.

Štítky

Kámoška.cz na Facebooku

Sleduj náš magazín také na Facebooku, kde vždy najdeš ty nejnovější články, trendy, zajímavosti a soutěže o ceny.