Sex a vztahy

Komunikací, úctou, láskou, tolerancí a partnerstvím proti nevěře

Statistiky o nevěře jsou kruté. V Česku více jak 50 % jedinců sáhne po nevěře jako po řešení svých partnerských problémů. Proč k nevěře dochází, jak jí ustát a jak věřit a jít dál? Na to vše odpovídala ředitelka Institutu partnerských vztahů.

Doc, PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, Csc., docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Navíc je samostatnou autorkou několika knih.

1) Dobrý den, Lauro, předem Vám chci moc poděkovat, že jste souhlasila s rozhovorem. Můžete se nám ve stručnosti představit?

Profesně jsem člověk, který rád zkouší nové výzvy a poznává nové lidi. Pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici jako onkopsycholog a mám svůj Institut partnerských vztahů, kde se věnuji partnerským vztahům a sexuálnímu chování. Ráda přednáším a píši jak odborné tak i populární knihy. Ctím rodinu, mám ráda svého muže a své tři děti.

2) Jste nejen zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů. Co stálo za vznikem tohoto institutu? Že by špatné zkušenosti?

S partnerskými problémy se setkal téměř každý člověk. 64 % ženatých mužů a 42 % vdaných žen je řeší nevěrou a více než polovina párů se rozvádí. Institut partnerských vztahů od počátku vzniku nabízí komplexní péči předních českých specialistů z řad psychologů, zdravotníků, lékařů i právníků. Problémy v partnerském životě se totiž odráží nejen v psychickém a sexuálním životě páru, ale často i ve zdraví a rodině jako takové. Děti jsou pak také ti, kteří vnímají a reagují na časté nepokoje a všudypřítomnou nespokojenost. Včasná a kompetentní pomoc může zachránit vztah, rodinu a zachovat dětem spokojenou mámu i tátu. Jsem moc ráda, že od počátku svého vzniku po mnoho let se právě na tom také podílí Institut partnerských vztahů.

3) Zabýváte se nejen problematikou lidských vztahů a sexuálního chování. Dokonce jste napsala několik praktických knih s návody. Mě zaujaly “Muži chtějí milenky”, “Muži chtějí potvory” a “Nevěra a její zvládání”. Jste odrazem některé knihy?

Říká se, že každý autor píše o sobě a o svých zkušenostech. Já mám tu výhodu, že se doslova každý den setkávám s klienty, kteří přicházejí se svými “příběhy” do mé ordinace. Ty pak z části tvoří obsah mých knížek. Umožňují mi také některé problémy zevšeobecňovat, vytvořit  návrhy a návody, jak vzniklé situace řešit. Nicméně musím se přiznat, že i já jsem si mnohé věci, o kterých ve svých knížkách píši, musela sama vyřešit. Myslím si, že asi právě proto jsou mé knihy více praktickým návodem nežli vymyšlenou teorií.

4) Proč k nevěře dochází? Proč, když je jeden z partnerů nespokojený, o tom nemluví, ale hledá potěšení jinde? Neměl by vztah být hlavně o vzájemné komunikaci?

Každý vztah potřebuje péči obou partnerů a bez toho, abychom si tohle uvědomili a oba pro to něco udělali, málokdy bude mít dlouhé trvání. Mezi nejčastější problémy partnerů v dlouhodobém vztahu patří problémy v komunikaci, toleranci, úctě a laskavosti. V době prvních dvou let zamilovanosti jsou vidět jen přes růžové brýle a často jsou též zamlžovány našimi projekcemi, přáními a sny. Když nás již hormony zamilovanosti neovlivňují, vyjdou najevo rozdíly. Pak je třeba začít intenzivně pečovat a budovat vzájemné porozumění. Když to neděláme, nebo to dělá pouze jeden z páru, rozhostí se nespokojenost. Někteří ji pak řeší chvilkovým vytěsněním, nevěrou, zábavou na jednu noc. Na rozdíl od práce na vztahu je to pro ně lehčí a příjemnější. Konce jsou však pravidelně smutnější a bolestnější, než kdyby se lidé rozpomněli na lásku, kterou v sobě vzájemně nosili a něco pro ni udělali.

5) Odhalení nevěry i období, které mu předchází, se vždy nese ve znamení výrazných a rychle se měnících emocí. Ty přicházejí ve vlnách a často se nedají ovládat. Existuje nějaký lék na nevěru?

Existuje preventivní lék, který se nazývá výběr správného partnera. Rozhodnutí, jakého si vybrat životního partnera, je zvláště z pohledu ženy klíčové. Druhým lékem, který může být preventivní ale i kurativní, je KULT Partnerství. Tak jsem nazvala pět základních stavebních kamenů dlouhodobého vztahu – Komunikace, Úcta, Láska, Tolerance a Partnerství. A právě o ty je třeba stále od počátku vztahu pečovat. Třetím lékem je poučit se z chyb, kterých jsme se v předchozích vztazích dopustili a otevřeně si vyjasnit svá partnerská očekávání.

Muži chtějí milenky

6) Uzdravení z nevěry je vždy obtížné a trvá nejméně několik měsíců. Já osobně nevěru neodpouštím, nenechám si nic vysvětlit, do vztahu prostě nepatří. Jak ale začít nový vztah s plnou důvěrou a beze strachu, že Vás nový partner taky nepodvede?

Obecně lze říci, že k navázání nového dlouhodobého vztahu dochází až po jakémsi „psychorozvodu“ uvnitř nás. Na ten samozřejmě potřebujeme čas, teprve pak má další vztah  šanci na úspěch. Součástí tohoto období je i rekapitulace vztahu, tedy jakási inventura, která nám umožní pochopit, proč došlo k rozchodu, jaký máme na něm podíl a jak se do budoucna obdobných chyb vyvarovat. Je dobré, když vedle pochopení dojde i k odpuštění partnerovi a hlavně sobě. Bez pochopení a odpuštění vždy vstupujeme do nového vztahu s nedůvěrou, která se často odráží i v našem chování a jednání.

7) Jak Vy se osobně díváte na nevěru? Rozlišujete jí nějak?

V poradně se velmi často setkávám s klienty, kdy se jejich nevěra “provalí” a oni se přijdou poradit, co mají dělat. Mám zkušenost, že nejedná-li se o opakovanou nevěru, pak většinou nevede k rozpadu vztahu, protože v jádru problému nechce ani jeden partner ničit rodinu. Jestliže se však jedná o opakované chování, existuje reálná hrozba, že narušený vztah krizi nezvládne. I v tomto případě máme však v institutu tendenci vztah díky párové terapii zachránit. Pohled na nevěru je tedy ovlivněn především jejím důvodem a pak tím, zda jde o jednorázovou či opakovanou záležitost, jestli jde o vztah, kde jsou děti a jaké mají klienti zkušenosti dané například svou původní rodinou. Rozhodující je však, zda má klient zájem na zachování a rehabilitování původního vztahu. Je-li tento zájem, dříve či později vlivem oboustranné práce na sobě, partnerském vztahu a spokojenosti rodiny a dětí k odpuštění dojde.

8) Dá se říci, na čem nakonec záleží, zda si muž a žena dokážou být věrni?

Na výběru partnera, na vzájemné kompatibilitě a často také na náhodě a štěstí.

9) Blíží se Vánoce! Kde sehnat či objednat knihu „Nevěra a její zvládání“ se spoustou rad a odpovědí pod vánoční stromeček?

Kniha Nevěra a její zvládání je stále ještě na pultech knihkupectví. Jedná se spíše o psychologickou příručku. Nicméně myslím, že k letošním Vánocům bych čtenářkám doporučila spíše jinou knihu. Nevěra je totiž námětem i mé loňské knihy “Muži chtějí milenky”, která se stala rychle bestselerem. Čtenářky v ní najdou odpověď nejen na to, jak zvládnout těžká období v životě, ale hlavně v ní také najdou návod jak na muže, kteří se, přestože mají nás úžasné ženy doma, stále ohlíží po dalších. Ve zkratce se v podstatě jedná o praktický návod na to, jak být ta jedna jediná.

10) Moc Vám děkuji za rozhovor. Je něco, co byste chtěla čtenářkám Kámoška.cz vzkázat?

Vašim čtenářkám bych chtěla popřát, ať najdou svého pana Božského, a aby slovo nevěra znaly jen z článků v časopisech.

Štítky

Kámoška.cz na Facebooku

Sleduj náš magazín také na Facebooku, kde vždy najdeš ty nejnovější články, trendy, zajímavosti a soutěže o ceny.