Sex a vztahy

Je normální mít rád BDSM?

Přemýšleli jste v poslední době nad tím, zdali je normální přemýšlet nad BDSM? Zde najdete odpověď.

Román Padesát odstínů šedi uvedl BDSM do konzervativního veřejného diskurzu. A o BDSM praktikách jako je bondage a selfbondage se začalo mluvit.

Podle výzkumníků se číslo lidí, kteří se věnují praktikám BDSM pravděpodobně pohybuje někde okolo 60 %. Výzkumníci, kteří se zeptali více než 1500 žen a mužů na jejich sexuální fantazie ujistilo, že 64,6 % žen a 53,3 % mužů fantazírují o tom, že jsou sexuálně ovládáni a 46,7 % žen a 59,6 % mužů uvedlo, že mají fantazie o tom, že někoho sexuálně ovládají.

Často se tito lidé setkávají s označením, že jsou divní nebo dokonce nemocní, ale je tomu opravdu tak? Když byli porovnáni lidé praktikující BDSM s lidmi, kteří byli označeni jako normativní (v souladu s tím, co je ve společnosti považováno za přijatelné) v 10 psychologických poruchách, bylo zjištěno, že ve srovnání s normativními vzorky měli praktikující BDSM nižší úroveň deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy, psychologického sadismu, psychologického masochismu, hraniční patologie a paranoie. Ukázali stejnou úroveň obsedantně-kompulzivní poruchy a vyšší úroveň disociace a narcismu.

Také se porovnávaly hlavní osobnostní rysy. Jejich výsledek ukázal, že ve srovnání s nepraktikujícími vykazovali praktikující BDSM vyšší úroveň extraverze, svědomitosti, otevřenosti vůči zkušenostem a subjektivní pohody. Praktikující také vykazovali nižší úrovně neuroticismu a citlivosti na odmítnutí. Jediná negativní vlastnost, která se objevila, byla, že praktikující BDSM vykazovali nižší míru sympatií než nepraktikující.

V komunitě BDSM se osoba, která je svázána, přijímá stimulaci a/nebo plní rozkazy, nazývá bottom. Osoba poskytující stimulaci, příkazy se nazývá top. Jak bottom, tak top hlásili zvýšení blízkosti vztahu a snížení psychického stresu. Taktéž u nich byly naměřeny vyšší úrovně hormonů navozující pocit štěstí.

Proto není důvod se stydět anebo bát do aktivit BDSM zapojit, jedné co je důležité, je vše udržet v hranicích bezpečí. Pokud se rozhodnete praktiky BDSM zkoušet s někým novým, najděte si zkušeného doma nebo dominu, kteří vědí jak na bondage nebo selfbondage bezpečně, aniž by došlo k úrazu. Takové zkušené praktikující najdete na webu DobryPrivat.cz. Pokud se rozhodnete pro BDSM a chcete ho vyzkoušet se svým přítelem nebo přítelkyní, vždy si o tom nejprve něco přečtěte.

Štítky