Co můžete udělat v rámci prevence karcinomu děložního hrdla? Navštivte jednou ročně svého gynekologa z důvodu screeningu rakoviny děložního hrdla. Rakovina cervixu je v celosvětovém měřítku druhým nejfrekventovanějším onkologickým onemocněním žen.

avatar

Redakce Kámoška.cz
Píšeme o všem, co nás zajímá a baví!

Co můžete udělat v rámci prevence karcinomu děložního hrdla? Navštivte jednou ročně svého gynekologa z důvodu screeningu rakoviny děložního hrdla. Rakovina cervixu je v celosvětovém měřítku druhým nejfrekventovanějším onkologickým onemocněním žen. V České republice onemocní rakovinou děložního čípku zhruba 1000 žen ročně, z nich přibližně třetina karcinomu podlehne. Pravidelnou kontrolou u Vašeho gynekologa můžete pomoci tomuto onemocnění zabránit. Součástí tohoto vyšetření je stěr z hrdla děložního, který umožní vyšetření odebraných buněk. Vyšetření stěru je následně prováděno v cytologické laboratoři CGOP, s.r.o.

Kvůli rakovině děložního čípku u nás každý rok zemře nemalé množství žen. Co můžete udělat pro své zdraví?

Kvůli rakovině děložního čípku u nás každý rok zemře nemalé množství žen. Víte, jaká je prevence?

Vyšetření u gynekologa

Pro doplnění a upřesnění klasického cytologického vyšetření můžete svého gynekologa požádat o současné vyšetření přítomnosti HPV infekce. Pro zjištění, zda HPV infekce je nebo není přítomna, se používají speciální testy. Tyto testy detekují genetický materiál virů – zanechanou „stopu“ organizmu, která infekci vyvolá. Vyhodnocení testu přítomnosti HPV infekce provádí laboratoř CGOP, s.r.o. metodou APTIMA® HPV.

Výhodou pro Vás je, že Vaše vyšetření je tedy soustředěno v jednom centru a výsledky cytologie a HPV jsou okamžitě propojené a k dispozici vašemu gynekologovi.

Tyto a další informace, například Váš věk a rodinná anamnéza, pomohou Vašemu lékaři vytvořit si celkový obraz, který mu umožní vyhodnotit situaci spolehlivě. Lépe se pak daří plánovat další diagnostická a terapeutická opatření.

Bez lidských papilomavirů (Human papilloma viruses – HPV) je rakovina cervixu výjimečná.
Ve více než 99% případech rakoviny děložního čípku byly tzv. lidské papilomaviry detekovány. Nově vyvinuté vakcíny mohou zabránit infekci nejfrekventovanějšími vysoce rizikovými HPV typy, nicméně nezabrání již existující HPV infekci.

Většina HPV infekcí existuje pouze dočasně a odezní během 6 -18 měsíců bez jakýchkoli zdravotních následků. Velmi často se neobjeví žádné symptomy, v mnoha případech jsou ženy tedy dočasně infikovány HPV, aniž by o tom věděly. Nicméně pokud infekce vyvolaná vysoce rizikovými typy viru přetrvává po dlouhou dobu, riziko vzniku rakoviny cervixu se zvyšuje. Během několika let může přetrvávající infekce způsobit změny v buňkách na povrchu čípku, které, nejsou-li detekovány a odstraněny včas, mohou postupně vést ke vzniku prekanceróz a nakonec k rakovině cervixu.

Včasná detekce znamená použití vyšetření nebo speciálního testu, tzv APTIMA HPV testu, k detekci nebo vyloučení příznaků onemocnění v jeho nejčasnějším stadiu. Výsledkem je, že raná stadia (také označována jako prekancerózy) mohou být léčena úspěšně a vypuknutí vážné formy onemocnění se tak může předejít.

V kontextu screeningu karcinomu cervixu je test APTIMA HPV rozumným doplňkem cytologického vyšetření. Pravidelně využívejte každoroční screeningového vyšetření u Vašeho gynekologa a zvolte si doplňkový APTIMA HPV test. Protože: Pokud bude prekanceróza objevena v časném stadiu, může být úspěšně léčena a rakovině cervixu může být zabráněno. Dobrovolné vyšetření Aptima HPV testem je nabízeno jako doplňková služba laboratoří CGOP, s.r.o. Žádejte svého gynekologa o radu.

      

Líbí se ti tento příspěvek?

Nepřehlédni další zajímavé příspěvky

Přidej komentář