Velké finále Miss Face se blíží a ty máš možnost společně s touto soutěží podpořit velmi úspěšný obor, který pomáhá tam, kde je to zapotřebí. Přečti si exkluzivní rozhovor s primářem Novorozeneckého oddělení.

avatar

Michaela Němečková
Trpí internetovou prokrastinací, proti které chce jednou bojovat!

Rozhovor pro Miss Face poskytl MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., primář Novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Podpoř společně s Miss Face neonatologii

Jak dlouho funguje v České republice obor neonatologie?

Neonatologii je součástí dětského lékařství a v České republice se jako samostatný obor profiluje od padesátých let. Tehdy byla snaha neonatologům říkat úsměvným novotvarem „mikropediatři“. Obor se prudce rozvíjel a témata a cíle péče o novorozence byly vždy takové, jaké to umožňoval etický pohled v té chvíli aktuálního režimu. Péčí o novorozence se i v počátcích neonatologie zabývali lékaři na všech dětských odděleních v České republice. Jejich jména , ale i jména neonatologických star dodnes říkáme s úctou. Obrovský vzestup neonatologie prožila v devadesátých letech. Tehdy došlo k reorganizaci péče, raketovému zlepšení přístrojového vybavení. V největší míře se podíleli lidé… lékaři, sestry, vedení nemocnic, ministerstvo zdravotnictví, dárci přístrojů. Během prvních deseti let došlo k dramatickému snížení úmrtnosti novorozenců. V následující době pak došlo i ke snížení výskytu trvalého těžkého postižení jako následku nezralosti. Tyto výsledky se daří držet dodnes.

Kolik procent předčasně narozených dětí dokáže tento obor zachránit?

Počty nezralých dětí v České republice stoupají. Před deseti lety se jednalo asi o 6%, nyní to je asi 8,5%! Celkem se narodí v Čechách asi 115 000 dětí za rok.Jistě, že těch nejmenších je podstatně méně. Jen v nejzranitelnější skupině dětí pod 1000 gramů porodní hmotnosti je jich do 500. Z této skupiny zemře asi 15% dětí a drtivá většina z přeživších je pak ve dvou letech bez těžkého postižení. To jsou excelentní výsledky ve srovnání i s rozvinutým světem.

Každý den se setkáváte s lidskými osudy, máte v sobě příběh nebo okamžik, na který nikdy nezapomenete?

Těch okamžiků je mnoho. Jsme pořád jenom lidé, kteří nemohou vždy otočit kolo osudu našich dětí a jejich rodičů na šťastnou stranu. To je nutné vnitřně přijmout. Například mne vždy udiví, jak spolehlivě funguje ten princip, který drží každého z nás při zemi. Když máte hlavu v oblacích a myslíte si, že už umíte z neonatologie všechno, pak přichází pád ve smyslu nějakého ztraceného dítěte. A naopak, když máte pocit, že nic nefunguje a nedaří se, pak se ve dveřích oddělení JIP objeví nějaké „naše“ dítě s rodiči, a zase víte, že život má smysl . Každé takové setkání je tedy tím okamžikem. A tisíce jiných chvilek v našem oboru…

Soutěž krásy Miss Face letos začala a chce dlouhodobě podporovat Českou neonatologickou společnost? Je pro Vás takováto podpora důležitá?

Rozhodně. Nehovořím jen o finanční podpoře, ta je také důležitá. Ale hovořím o podpoře morální. Miss Face uvádí naši odbornou společnost mimo její odbornost, do široké společnosti vnímavých lidí. Věřím, že se s Miss Face budeme mít rádi a respektovat i další roky.

Miss Face

      

Líbí se ti tento příspěvek?

Nepřehlédni další zajímavé příspěvky

Přidej komentář