Nemusíme být odborníky, abychom dokázali z lidského obličeje hodně vyčíst. Přesto existuje věda, která na základě výrazu obličeje vyvozuje psychologické vlastnosti. Jmenuje se fyziognomika. Je založena na tom, že jednotlivé lidské vlastnosti určují míru a intenzitu prožívání a frekvenci výskytu jednotlivých emocí.

avatar

Aneta Baklová
Miluje zvířata a přírodu, do které ráda vyráží na výlety.

Nemusíme být odborníky, abychom dokázali z lidského obličeje hodně vyčíst. Přesto existuje věda, která na základě výrazu obličeje vyvozuje psychologické vlastnosti. Jmenuje se fyziognomika. Je založena na tom, že jednotlivé lidské vlastnosti určují míru a intenzitu prožívání a frekvenci výskytu jednotlivých emocí. Jejich prožívání způsobuje svalové napětí v určitých částech obličeje, kde se po delší době vytváří charakteristické rysy pro dané vlastnosti.

Z naší tváře se dá hodně vyčíst...

Z naší tváře se dá hodně vyčíst...

Obličeje na kousky

Obecně můžeme obličej vodorovnou čarou rozdělit na dvě části – na dolní a horní linii. V dolní se nachází brada, ústa a nos, v horní kořen nosu, oči, obočí a čelo. Dalo by se říct, že v dolní linii se projevují více pozitivní reakce, v té horní pak negativní.
Pokud obličej rozdělíme svislou čarou přesně v jeho polovině a k jednotlivým polovinám připojíme jejich zrcadlový odraz, dostaneme dva naprosto odlišné obličeje. To ukazuje, jak jsme nesouměrní. Jedna z nově vzniklých tváří se více podobá matce, druhá je podobnější otci. Každý z nich totiž přispěl do jedné poloviny našeho obličeje větší měrou. Přestože jsme nesouměrní, jako krásnější se obecně hodnotí obličeje, které jsou souměrné nejvíce. Z toho tedy plyne, že čím víc si budou podobní rodiče, tím souměrnější bude jejich dítě, a tím větší bude pravděpodobnost, že bude ostatními hodnoceno jako hezké.

Rysy obličeje a vlastnosti

Zákonitě máme tendenci důvěřovat lidem, kteří jsou nám podobní. Kamarády i partnery si vybíráme podle toho, do jaké míry se nám podobají. Hledáme totiž lidi, u kterých budeme obdivovat určité vlastnosti, které vyčteme z výrazu obličeje. Zmíněné vlastnosti v sobě nosíme taky, ale pravděpodobně jsou z nějakého důvodu potlačené. Potlačení vzniká nejčastěji problémy v dětství nebo v dospívání. Když ale najdeme protějšek, který tyto vlastnosti má, budeme je moci s jeho pomocí znovu objevit a přirozeně rozvíjet, a to nás povede směrem, jakým jsme chtěli.
Preference partnera není tak jednoduchá záležitost, je ovlivněna větším množstvím faktorů, jedním z nich je podoba protějšku našemu rodiči opačného pohlaví. Prototyp našeho budoucího partnera máme ve vzhledu rodiče opačného pohlaví. Hledáme prostě pořád stejné typy lidí, takže se můžeš spolehnout, že budou mít i podobné vlastnosti.
Při společném soužití se postupem času začínáme jeden druhému přizpůsobovat, přebíráme partnerova gesta, vlastnosti, upravují se i intenzity prožívaných emocí a frekvence jejich výskytu, obměňují se i rysy v našem obličeji. Takže jsme si postupně čím dál tím podobnější.

      

Líbí se ti tento příspěvek?

Tagy

Tagy:

Nepřehlédni další zajímavé příspěvky

Přidej komentář