V posledních několika letech přibývá čím dál více lidí, kteří se zapojili do projektů adopce na dálku a podpořili tak vybrané dítě ze země třetího světa nebo i z chudé evropské země. Vzrůstající trend adopce na dálku dává dětem především možnost chodit do školy a tím se vymanit z negramotnosti a potažmo i bídy.

avatar

Evril Štádlerová

V posledních několika letech přibývá čím dál více lidí, kteří se zapojili do projektů adopce na dálku a podpořili tak vybrané dítě ze země třetího světa nebo i z chudé evropské země. Vzrůstající trend adopce na dálku dává dětem především možnost chodit do školy a tím se vymanit z negramotnosti a potažmo i bídy. Také tě napadlo, že by jsi ráda pomohla? Vše důležité o adopci na dálku se dočteš v tomto článku.

Adopce na dálku

Nemusíš se jmenovat zrovna Angelina Jolie, aby si mohla pomáhat v zemích třetího světa.

Co je tedy přesně adopce na dálku a co obnáší?

Adopce na dálku (nebo také sponzorství dětí) představuje způsob dobročinnosti, který je založen na pravidelné finanční podpoře dětí z chudých rodin, a to zejména v zemích třetího světa. Finanční příspěvek je poskytován dárci z vyspělých zemí a je určen na vzdělávání a obživu vybraných dětí. Adoptivní rodič tak hradí školné, potřebné učebnice a školní pomůcky. Podpora zpravidla trvá po dobu školní docházky, nebo do té doby než jedinec začne vydělávat.

Adopcí na dálku se zabývají především nevládní neziskové organizace (často nábožensky orientované). Cílem adopce na dálku je umožnit dětem dostatečné vzdělání tak, aby byly schopné v budoucnu uživit samy sebe i svoji rodinu, a to bez vytržení z jejich kulturního prostředí. Organizace zabývající se adopcí na dálku působí na místě odkud děti pochází, anebo mají uzavřenou smlouvu s lokální neziskovou organizací. Finanční podpora se neposílá přímo dětem, ale dané organizaci, která s ní ve prospěch dítěte disponuje.

Přímý kontakt

Součástí adopce na dálku je dopisování dárce a dítěte, to má mimo jiné přispívat i k interkulturnímu vzdělávání. Zpravidla se tak děje za asistence neziskové organizace, která pomáhá s překladem, kontrolou a zajišťuje doručování. Adoptivní rodič je také pravidelně informován o dítěti (zprávy o školním prospěchu, aktuální situací v rodině atd.), a to pracovníkem humanitární organizace pobývajícím přímo v terénu. Někdy je také možné, aby adoptivní rodič navštívil podporované dítě. Dítě je možné pozvat na návštěvu, pokud se jedná o země nedaleké a s podobnou kulturou (v ČR se jedná například o Ukrajinu), v takových případech jsou dokonce organizovány prázdninové pobyty.

Počátky adopce na dálku

Počátky adopce na dálku sahají až do dvacátých let 20. století, kdy v  důsledku četných válek začalo docházet k masivnímu nárůstu dětských sirotků a uprchlíků. Adopce na dálku tedy začala jako finanční pomoc dětem žijících v sirotčincích a táborech a postupem času významné humanitární organizace zaměřily svojí pomoc na děti pocházející z chudých rodin.

Kolik adopce na dálku stojí?

Adopce na dálku tě ročně vyjde na 5 000 až 14 000 Kč, 10 % z toho tvoří administrativní náklady. U všech českých humanitárních organizací, které se adopcí na dálku zabývají, obdržíš darovací listinu, kterou je možné použít pro snížení daňového základu.

Jak postupovat, pokud se chci zapojit do projektu adopce na dálku?

Na začátku si rozmysli, z jaké země chceš dítě adoptovat a potom si vyber správnou organizaci, která adopce na dálku zprostředkovává. Tady je přehled nejvýznamnějších a ověřených organizací, jenž se adopcí na dálku zabývají:

České

Charita Česká republika
ADRA
Nadační fond Inka
Humanistické hnutí (Kampaň lidské podpory)
pro-Contact
Humanitas Afrika
Samari
Nadační fond Dara

Světové

World Vision
Compassion International
Plan USA
Christian Cildren’s Fund
Children International
Save the Children
SOS Children’s Villages
Food for the Hungry

Vybraná organizace ti vše vysvětlí a poradí. Postup je obvykle takový, že si dítě vybereš z databáze, pak zkontaktuješ koordinátora, který ti řekne, jestli se o tebou vybrané dítě nezajímá i někdo jiný. Pokud jsi jediná, nastává čas na podrobnější informace a dotazy. Poté, co jsi se vším obeznámena, vyplníš formulář a stanovíš způsob a dobu platby. No a pak se stáváš adoptivním rodičem.

      

Líbí se ti tento příspěvek?

Tagy

Tagy:

Nepřehlédni další zajímavé příspěvky

Přidej komentář

  • BobeXWoman

    Rozhodne tuhle formu helpu doporucuju, ptz treba ve skole na stredni jsme na dalku adoptovali jednu holku z Ghany a je to moc super pocit videt, ze se diky vam ma lip…